Annonser

 

Återkallelser

Alla motorcyklister är också konsumenter av allt från motorcykel till kläder, hjälmar och allehanda tillbehör. En av alla lagar som rör oss är Produktsäkerhetslagen vars syfte är att förhindra att farliga varor och tjänster orsakar personskador. Varje vecka publicerar EU-kommissionen produkter som leder till varningar eller återkallelser från tillverkaren. Vissa rör dig som MC-konsument.

Lagen som tillkom 1 juli 2004 gäller självklart också motorcyklar och personlig skyddsutrustning!

Återkallelser publiceras av EU-kommissionen. Tillverkarna är skyldiga att tillhandahålla informationen enligt EG-direktiv. Återkallas en motorcykel i Sverige av en tillverkare gäller detta alla motorcyklar som sålts av tillverkaren i hela Europa. Har du köpt en motorcykel genom en svensk generalagent kontaktas du av den svenske generalagenten.

Har du köpt en motorcykel som registrerats i ett annat EU-land första gången är det tillverkaren om denne finns inom EES som är ansvarig. Om tillverkaren inte finns inom EES är det företrädaren för tillverkaren som är ansvarig, annars är det den som importerat till EES som är ansvarig.

SMC publicerar motorcyklar varje gång det blir aktuellt med en återkallelse. Åtgärder från tillverkaren och i vilka länder motorcyklarna sålts hittar du i varje länk. Det kan också handla om MC-relaterade produkter. 

Vecka 27
Victory, Lock and Ride ryggstöd, punkt 8 på listan. 

Zero (XU, FX, S och DS), punkt 36 på listan. 

Vecka 29
BMW R 1200 RT, punkt 2 på listan. 

Vecka 31
Harley Davidson (touring, police och touring CVO), punkt 2 på listan.