Annonser

 

Skymd sikt i korsningar

Trafikverkets djupstudier av dödade motorcyklister 2000-2003 visade att sikten var skymd i en tredjedel av korsningarna. Här kan väghållaren göra mycket.

Ju mer hinder det finns i vägmiljön, desto svårare blir det att se en motorcyklist som kommer körande på vägen. Det kan räcka med en stolpe för att skymma en motorcyklist som passerar.

Vad kan väghållare göra?
I flera europeiska länder pågår projekt för att göra vägmiljön säkrare för motorcyklister. I Norge har en Nollvisionsväg för motorcykel skapats där en åtgärd var att rensa bort onödiga stolpar och skyltar i korsningar. I denna powerpoint-presentation kan du se hur resultatet blev före och efter vägen säkrades för motorcyklister.

Statens Vegvesen, Norge, har en handbok som handar om MC-säkerhet vid utformning och drift och underhåll av vägar. Där behandlas korsningar, läs den här.

Trafikverket publicerade 2009 "Säkrare MC på väg" som tar upp korsningsproblemet för motorcyklister.